Rusning till AI-utbildningar i höst

Home - marknadsföring - Rusning till AI-utbildningar i höst
AI-utbildning

I takt med den digitala utvecklingen ökar behovet av att uppdatera sina kunskaper, särskilt inom AI och ChatGPT-4o. En tvådagars grundutbildning erbjuder deltagarna möjlighet att lära sig hantera AI-teknologi och dess breda användningsområden. Utbildningen har fått strålande recensioner och många ser det som en chans att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Utbildningen är tillgänglig i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar, samt digitalt. Antalet platser är begränsat, så det är viktigt att boka i tid. Kursen är relevant för yrkesverksamma inom olika områden och hjälper till att höja kompetensen inom organisationen.

Läs mer på fl-net.com/ai

Share: